Distansutbildning för arbetssökande hortonomer/agronomer – fokus på odling av trädgårdsprodukter

finansierad av Arbetsförmedlingen

Ny utbildning startar! År 2023 genomför SLU en distansutbildning på universitetsnivå för personer med hortonom/agronom utbildning inom trädgård och lantbruk med fokus på odling av trädgårdsprodukter och affärsutveckling.

Ansökan är stängd! Inskickning stängdes den 26/2-2023.
SLU Alnarps park och slott. Foto. Jan Larsson

Här får du möjlighet att bygga ett professionellt nätverk. I tidigare utbildningar har ett flertal fått arbete inom sitt yrke. Inom branschen behövs utbildad personal.

Målet med utbildningen är att deltagarna ska få arbete inom sitt yrkesområde i Sverige.  Det är en kompletterande utbildning för hortonomer/agronomer med trädgårds- och mark/växtinriktning samt intresse för affärsutveckling inom dessa områden.

Behörig att söka till utbildningen? Utbildningen vänder sig i första hand till utlandsutbildade hortonomer/agronomer, även personer med svensk utbildning är välkomna att ansöka. Sökanden ska vara inskriven på  Arbetsförmedlingen.

Denna utbildning finansieras av Arbetsförmedlingen och är därmed inte CSN berättigad. Utbildningen ger inte högskolepoäng. Du behöver ha din utländska utbildning validerad av UHR (Universitets- och högskolerådet). Du behöver ha kunskap motsvarande SVA 1 i svenska språket.

Hur kommer utbildningen att genomföras? Utbildningen genomförs på heltid och på distans, på svenska språket, med ca tjugofem deltagare. Kursstart planeras till den 22 maj 2023.

Utbildningens upplägg:

  • Intensivkurs i svenska via Academicum, 22 maj 2023- 13 augusti 2023 ( två veckors sommaruppehåll)
  • Utbildning på SLU, 14 augusti 2023-10 november 2023. Utbildningen består av 13 veckors teori på universitetsnivå indelade i 4 utbildningsmoduler. Innehållet i utbildningen omfattar en del av SLU:s forsknings- och utvecklingsområden. Landsbygdsföretagare medverkar i utbildningen. Deltagarna introduceras även i affärsutveckling av trädgårdsföretagande.
  • Praktik ca 4 månader inom pendlingsområde från din hemort

Ni som har sökt utbildningen kommer att bjudas in till informationsmöte via länk preliminärt den 6 mars 2023.
Var med och ställ frågor!

Välkommen!

Arbetsförmedlingen, Academicum och SLU

För mer information, kontakta oss gärna!

För utbildningen på SLU, kontakta: info.KompetensYrkesverksamma@slu.se

Teknisk support för intresseanmälan, kontakta: support+arbetsformedlingen@appinconf.com

Introduktionskurs och övriga frågor kontakta Arbetsförmedlingen: Linda.Hagdahl@arbetsformedlingen.se eller Mikael.Lovden@arbetsformedlingen.se